Hudzik, A. (2019). Stworzyć miasto i jego przestrzenie w opowiadaniu – przypadek Lublina. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.1), 81-95. https://doi.org/10.32798/pflit.108