(1)
Zwierzyński, L. Podwójny Splot. Norwida Poetyka Myślenia Otwartego. pflit 2022, 317-336.