(1)
Kuran, M. Staropolskie Antologie Jednoautorskie Od Jana Kochanowskiego Do Samuela Twardowskiego. pflit 2022, 61-82.