(1)
Samsel, K. Antologizowanie Wojny. Funkcja Antologizowania W Polskich I Brytyjskich Antologiach Poezji Wojennej 1939−1944. pflit 2022, 197-212.