(1)
Węgrzyn, I. Sarmatyzm I Biedermeier. Granice, Cezury, Przepływy. W Kręgu Galicyjskich Spadkobierców Soplicy. pflit 2021, 161-182.