(1)
Dybizbański, M. Granice Romantyzmu W Dziejach Polskiej Komedii Według Dziewiętnastowiecznej Krytyki Krajowej. pflit 2021, 182-202.