(1)
Karasińska, M. W Poprzek Gatunków. O Potrzebie Nowej Taksonomii Genologicznej Dramatu. pflit 2021, 275-291.