(1)
Kosowska, E. Wybrane Aspekty Recepcji Twórczości Henryka Sienkiewicza Na Śląsku. Rekonesans. pflit 2020, 385-398.