(1)
Bartnikowska-Biernat, M. Teofil Lenartowicz Jako Wykładowca Akademii Im. Adama Mickiewicza W Bolonii. pflit 2021, 365-375.