(1)
Jeż, T. O (nie)przydatności Cezury Roku 1600 W Historii Muzyki. pflit 2021, 45-58.