(1)
Pająk, P. Przemiana Martwego W żywe W Balladach Karela Jaromíra Erbena. pflit 2019, 309-329.