(1)
Drzewiecka, E. Dystopia W Warunkach Ponowoczesności? Przypadek Bułgarski. pflit 2014, 435-453.