(1)
Jędrzejewski, T. Dystopia Miejska W Twórczości Czesława Miłosza. pflit 2014, 291-304.