(1)
Kudyba, W. Złe Miejsca W Poezji Jana Polkowskiego. pflit 2014, 279-290.