(1)
Abramowicz, M. Aksjologiczny Wymiar Przestrzeni W Starofrancuskiej Literaturze Dworskiej. pflit 2014, 127-139.