(1)
Górska-Szkop, B. Magazyny Osobliwości W Powieściach Karola Dickensa I Bolesława Prusa. pflit 2014, 47-67.