(1)
Budrewicz, A. [Rzeka Miejska U Dickensa, Dostojewskiego I Prusa]. pflit 2015, 407-425.