(1)
Wójcik, T. Wisła Czesława Miłosza (widzenia Poetyckie). pflit 2015, 393-404.