(1)
Wierzbicka-Trwoga, K. Epigramatyka Barokowa W świetle Analizy Logicznej. pflit 2015, 135-148.