(1)
Kowalczyk, A. Znachorka I Wiedźma Orzeszkowej. pflit 2019, 107-120.