(1)
Samborska-Kukuć, D. Henryka Sienkiewicza Obrazy Nagości. pflit 2015, 73-105.