(1)
Brzuska, B. Pomnik Czy Twierdza? Kilka Uwag O Mickiewiczowskiej Parafrazie Horacjańskiej Pieśni. pflit 2015, 51-71.