(1)
Bobilewicz, G. Alternatywne Biblioteki W Przestrzeni Publicznej Współczesnych Miast świata (od Natury Do Kultury). pflit 2019, 55-68.