(1)
Bernacki, P. Literackie żywe Biblioteki a Ich Rzeczywiste Odpowiedniki. Analiza Wybranych Przykładów. pflit 2019, 43-54.