(1)
Augustynowicz, C. Między Zawłaszczeniem a Rywalizacją: Kilka Uwag Na Temat Pojęcia Europy Środkowo-Wschodniej W Najnowszej Historiografii Angloamerykańskiej I Niemieckiej. pflit 2019, 163-174.