(1)
Wierzejska, J. Krajobraz Rodzimy. Środkowe I Wschodnie Karpaty W Polskim Dyskursie Turystycznym I Krajoznawczym Lat 1918–1939. pflit 2019, 33-62.