[1]
Kuran, M. 2022. Staropolskie antologie jednoautorskie od Jana Kochanowskiego do Samuela Twardowskiego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. 12 (15) (mar. 2022), 61-82. DOI:https://doi.org/10.32798/pflit.827.