[1]
Linde-Usiekniewicz, J., Kołakowski, M. i Kacprzak, M. 2017. Domestykacja i uniwersalizacja w adaptacjach dla młodzieży: polskie i judeohiszpańskie „Podróże Guliwera”. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. 7(10) (cze. 2017), 55-68. DOI:https://doi.org/10.32798/pflit.80.