[1]
Samsel, K. 2022. Antologizowanie wojny. Funkcja antologizowania w polskich i brytyjskich antologiach poezji wojennej 1939−1944. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. 12 (15) (cze. 2022), 197-212. DOI:https://doi.org/10.32798/pflit.780.