[1]
Osuch, M. 2021. „Lepiej byś był w domu siedział. ” − analiza śladów lektury z wybranych egzemplarzy „Peregrynacji do Ziemi Świętej” Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” jako przyczynek do badań nad dawną recepcją dzieła. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. 11 (14) (cze. 2021), 295-313. DOI:https://doi.org/10.32798/pflit.587.