[1]
Hoffmann-Piotrowska, E. 2020. Adam Mickiewicz − domniemany czytelnik dramatu „Ksiądz Marek” Słowackiego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. 10 (13) (kwi. 2020), 35-50. DOI:https://doi.org/10.32798/pflit.560.