[1]
Bartnikowska-Biernat, M. 2021. Teofil Lenartowicz jako wykładowca Akademii im. Adama Mickiewicza w Bolonii. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. 11 (14) (cze. 2021), 365-375. DOI:https://doi.org/10.32798/pflit.549.