[1]
Drzewiecka, E. 2014. Dystopia w warunkach ponowoczesności? Przypadek bułgarski. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. 4(7) (cze. 2014), 435-453.