[1]
Rot-Buga, E. 2014. „Szczęśliwe niegdy ruskie [. ] kraje” − Józefa Bartłomieja Zimorowica wizja Arkadii spopielonej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. 4(7) (cze. 2014), 307-332.