[1]
Makuch, D. 2014. Stefana Buszczyńskiego „Rękopis z przyszłego wieku” − granice dystopijnej fantazji w drugiej połowie XIX stulecia. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. 4(7) (cze. 2014), 159-176.