[1]
Szargot, M. 2015. Metamorfozy Niemna w twórczości Adama Mickiewicza. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. 5(8) (cze. 2015), 521-532.