[1]
Bąk, M. 2015. „Nie ma, nie ma wody na pustyni”? Symbolika rzeki w poezji Teresy Podemskiej-Abt. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. 5(8) (cze. 2015), 217-230.