[1]
Wróbel, Łukasz 2015. Na wodach wielkich i niespokojnych. Wokół metaforyki akwatycznej i nautycznej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. 5(8) (cze. 2015), 185-199.