[1]
Wierzbicka-Trwoga, K. 2015. Epigramatyka barokowa w świetle analizy logicznej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. 5(8) (cze. 2015), 135-148.