[1]
Kowalczyk, A. 2019. Znachorka i wiedźma Orzeszkowej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. 5(8) (paź. 2019), 107-120.