[1]
Brzuska, B. 2015. Pomnik czy twierdza? Kilka uwag o Mickiewiczowskiej parafrazie Horacjańskiej pieśni. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. 5(8) (cze. 2015), 51-71.