[1]
Sosnowska, D. 2019. Święty Jan pod Skałą: święte miejsce i jego skonfliktowane tradycje. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. 9(12) cz.1 (lip. 2019), 97-110. DOI:https://doi.org/10.32798/pflit.109.