Dystopia w warunkach ponowoczesności? Przypadek bułgarskiAbstrakt

The topic of the paper is Gnostic, and therefore total, experience of the world as a bad place in the context of the postulate (resulting from the postmodern critical attitude) to replace the total programs of the world’s transformation with partial transformations. A novel by Veselin Stoyanov (1957−2014) constitutes the subject matter of the analyses. The interpretative perspective is given by the utopian/ dystopian discourse, especially by the category of ‘dystopia’ as interpreted by M. Keith Booker. The reflection is focused on the consequences of the author’s attempt at reinterpreting and even unmasking a total thought, as well as on the diagnosis of world’s corruption in relation to the social criticism. Therefore, a crucial meaning is given to the question of the writer’s involvement, and finally − to the status of evil in literature. The paper raises the question of the functioning of the dystopia in the conditions of postmodernity.

Słowa kluczowe

Weselin Stojanow; literatura bułgarska; dystopia; parafraza biblijna; ponowoczeność

Baczko Bronisław. 1994. Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej. Warszawa: PWN.

Bauman Zygmunt. 2009. "Utopie i dystopie czasów płynnej nowoczesności". Przegląd Filozoficzno-Literacki 4 : 73.

Bauman Zygmunt. 1996. Etyka ponowoczesna. Warszawa: PWN.

Bielik-Robson Agata. 2000. Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości. Kraków: Universitas.

Booker M. Keith. 1994. The Dystopian Impulse in Modern Literature. Fiction as Social Criticism. Westport, CT: Greenwood Press.

Bourdieu Pierre. 2005. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Chryzostom Jan. 2000. Homilie na Ewangelię według św. Mateusza, cz.1. Kraków: Wydawnictwo WAM,

Drzewiecka Ewelina. 2012. Bluźnierstwo w kulturze popularnej. Wizerunki postaci biblijnych w wybranych powieściach bułgarskich XXI wieku. W Tabu w oku szeroko otwartym, red. Długosz Natalia, 203-212. Poznań: Wydawnictwo Rys.

Foucault Michel. 2000. Czym jest Oświecenie?. W Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, 209. Warszawa: PWN.

Foucault Michel. 1988. "Troska o prawdę (rozmowa François Ewalda z Michelem Foucault)". Colloquia Communia 36-38 : 152.

Foucault Michel. 1995. Historia seksualności. Warszawa: Czytelnik.

Głowiński Michał. 1977. Świadectwa i style odbioru. W Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, 119-120. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Lyotard Jean François. 1998. Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982−1985. Warszawa: Aletheia.

Jonas Hans. 1994. Religia gnozy. Kraków: Platan.

Kapusta Andrzej. 2002. Filozofia ekstremalna. Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kwiek Marek. 1998. Kant − Nietzsche − Foucault. Rzecz o dawaniu przykładu w filozofii. W "Nie pytajcie mnie kim jestem". Michel Foucault dzisiaj, red. Kwiek Marek, 199-238. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii.

Lyotard Jean François. 1997. Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy. Warszawa: Aletheia.

Łotman Jurij. 1984. Struktura tekstu artystycznego. Warszawa: PIW.

Mannheim Karl. 1992. Ideologia i utopia. Lublin: Wydawnictwo Test.

Niewiadowski Andrzej, Antoni Smuszkiewicz. 1990. Antyutopia. W Leksykon polskiej literatury fantastyczno-naukowej. Wydawnictwo Poznańskie.

Safranski Rüdiger. 1999. Zło. Dramat wolności. Warszawa: Czytelnik.

Scheler Max. 1977. Resentyment a moralność. Warszawa: Czytelnik.

Seweryniak Henryk. 2001. Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna. Płocki Instytut Wydawniczy.

Szacki Jerzy. 2000. Spotkania z utopią. Warszawa: Sic!.

Taylor Charles. 2004. Nowoczesne imaginaria społeczne. Kraków: Znak.

Pobierz

Opublikowane : 2014-06-02


Drzewiecka, E. (2014). Dystopia w warunkach ponowoczesności? Przypadek bułgarski. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), 435-453. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/225

Ewelina Drzewiecka 
Polska Akademia Nauk  PolskaCopyright (c) 2019 Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)