„Œconomia divina” Czesława Miłosza jako projekt dystopiiAbstrakt

The article is a contextual interpretation of Czesław Miłosz’s poem Œconomia Divina. Connoting other Miłosz’s works published at the time of Œconomia Divina publication allows to present its dystopian character. The dystopian character is self-evident in Miłosz’s unfinished novel The Parnas Mountains. Œconomia Divina appears to be a project of dystopia which was more completely realized in this novel.

Słowa kluczowe

Miłosz; dystopia; katastrofizm

Atwood Margaret. 2006. Opowieść podręcznej. Kraków: Znak.

Corbon Jean. 2005. Liturgia − źródło wody życia. Poznań: W drodze.

Fiut Aleksander. 2001. Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Giedroyc Jerzy, Czesław Miłosz. 2011. Listy 1964−1972, red. Kornat Marek. Warszawa: Czytelnik.

Kajtoch Wojciech. 1999. "Œconomia divina Czesława Miłosza". Koniec Wieku 12-13 : 77.

Kołakowski Leszek, Czesław Miłosz. 2012. "Listowny dialog (1968−2003)". Zeszyty Literackie 1.

Kołakowski Leszek. Czy możliwa jest chrześcijańska utopia? Dialog. W Moje słuszne poglądy na wszystko, 36. Kraków: Znak.

Kołakowski Leszek. 1999. Śmierć utopii na nowo rozważona. W Moje słuszne poglądy na wszystko, 20. Kraków: Znak.

Kwiatkowski Jerzy. 1985. Miejsce Miłosza w poezji polskiej. W Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, red. Kwiatkowski Jerzy, 90. Kraków − Wrocław: Wydawnictwo Literackie.

Márai Sándor. 2013. Maruderzy. Warszawa: Czytelnik.

Miłosz Czesław. 1971. "Reakcja". Kultura 10 : 30.

Miłosz Czesław. 2012. Góry Parnasu. Science fiction. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Miłosz Czesław. 2002. Podróżny świata − rozmowy z Renatą Gorczyńską. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Miłosz Czesław. 2006. Rozmowy polskie 1979-1998. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Miłosz Czesław. 2003. Wiersze, t. 3. Kraków: Znak.

Niewiadowski Andrzej, Antoni Smuszkiewicz. 1990. Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej. Wydawnictwo Poznańskie.

Stempowski Jerzy. 2000. "List do Czesława Miłosza". Zeszyty Literackie 2 : 7-8.

Szacki Jerzy. 1980. Spotkania z utopią. Warszawa: Iskry.

Zarębianka Zofia. 2011. "Kulturowe refleksje Czesława Miłosza w świetle wierszy O książce oraz Œconomia divina". Topos 3 : 49.

Pobierz

Opublikowane : 2014-06-02


Garbol, T. (2014). „Œconomia divina” Czesława Miłosza jako projekt dystopii. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), 383-396. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/222

Tomasz Garbol 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  PolskaCopyright (c) 2019 Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)