Złe miejsca w poezji Jana PolkowskiegoAbstrakt

The problem of uprooting is clearly present in poems by Jan Polkowski. The author presents a society expropriated from places of their belonging. People have lost the places which support the bonds of community and help to protect and develop both their individual as well as collective identity. These bad places are where the history operates. The poet reinterprets the places in order to expose the evil of ideology.

Słowa kluczowe

Jan Polkowski; złe miejsca; dystopia; demaskacja

Barańczak Stanisław. 1988. Wyobraź sobie, że piszesz po polsku. W Przed i po. Szkice o poezji krajowej przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, 83. London: Puls.

Błoński Jan. 1978. "Język właściwie użyty. O poezji Jana Polkowskiego". Res Publica 9 : 108-114.

Ciesielski Stanisław. 2010. GUŁag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918−1953. Warszawa: IPN.

Goszczyński Seweryn. 1978. Poezje wybrane. Warszawa: LSW.

Kudyba Wojciech. 2012. Sacrum i profanum w poezji Jana Polkowskiego. W Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL, red. Ołdakowska-Kuflowa Mirosława, Wiesław Felski, 299-312. Lublin: TN KUL.

Miezian Maciej. 2004. Nowa Huta, socjalistyczna w formie, fascynująca w treści. Kraków: Bezdroża.

Stala Marian. 1991. List do Jana Polkowskiego. W Chwile pewności, 207. Kraków: Znak.

Wat Aleksander. 1990. Mój wiek. Warszawa: Czytelnik.

Zaleski Marek. 1985. "Poezja Jana Polkowskiego". Puls 25 : 65-69.

Pobierz

Opublikowane : 2014-06-02


Kudyba, W. (2014). Złe miejsca w poezji Jana Polkowskiego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), 279-290. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/216

Wojciech Kudyba 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  PolskaCopyright (c) 2019 Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)