Awaria cmentarzaAbstrakt

The article discusses the breakdown of Polish cemetery culture based on the literature of the last quarter century. The cause of the “breakdown” is a model of narcissistic cemetery formed after World War II; it mainly includes the dead worthy of commemoration, or the Poles who died acceptable death, and it excludes the ethnic strangers and unworthy form of death. However, the actions taken after 1989 for the sanctification of the dead Jews proved that death with dignity may also exist outside the narcissistic cemetery. In response, the Polish funerary community creates hysterical cemetery. In this cemetery, the society incorporates odious aspects of death into the mourning culture. The “abominable” content gives the basis for the establishment of the impure cemetery, which may include the death of the excluded, but is extended to the entire living space.

Słowa kluczowe

kultura pogrzebowa; cmentarz narcystyczny; cmentarz histeryczny; cmentarz nieczysty

Bator Joanna. 2012. Ciemno, prawie noc. Warszawa: Wyd. W.A.B.

Błoński Jan. 1987. "Biedni Polacy patrzą na getto". Tygodnik Powszechny 2 : 9-10.

Chutnik Sylwia. 2012. Cwaniary. Warszawa: Świat Książki.

Chutnik Sylwia. 2009. Kieszonkowy atlas kobiet. Kraków: Wyd. Ha!art.

Ficowski Jerzy. 2003. Odczytanie popiołów. Sejny: Pogranicze.

Foucault Michel. 2005. "Inne przestrzenie". Teksty Drugie 6 : 27-37.

Grynberg Henryk. 1999. Ojczyzna. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Lipski Jan Józef. 1981. Dwie ojczyzny − dwa patriotyzmy. (Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza.

Ostachowicz Igor. 2012. Noc żywych Żydów. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Rudnicki Janusz. 2009. Na wyciągu. W Śmierć czeskiego psa, 44. Warszawa: Wyd. W.A.B.

Stasiuk Andrzej. 2010. Dziennik pisany później. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Stasiuk Andrzej. 2006. Fado. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Pobierz

Opublikowane : 2014-06-02


Czapliński, P. (2014). Awaria cmentarza. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), 195-208. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/211

Przemysław Czapliński 
Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu  PolskaCopyright (c) 2019 Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)