Dystopie Philipa LarkinaAbstrakt

This essay sets out to examine the problem of dystopia in the poetry of Philip Larkin. Itmayseematfirstthathispoetryisratherremotelyrelatedtodystopia,especiallyifwe define it as a highly pessimistic narrative, which predicts and depicts the catastrophic state of man kind in the future. However, up on adoption of as lightly more comprehensive definition of dystopia, which defines it as a work of literature describing the subjective feeling of being in a “bad place”, Larkin’s poetry immediately reveals its dystopian dimension. For Larkin, this “bad place” is life itself with its irremediable finitude and inherent imperfection. That is why the bulk of his poetry is profoundly pessimistic. At the same time, Larkin knows that such constant awareness of ultimate pointlessness of life is an impossibility, and people must rely on certain analgesics, whose goal is to make life at least temporarily bearable. Two such pain-relieving strategies analysed in this essay include an effort to forge an intimate relationship with another person, and seeking solace in narratives of religion.

Słowa kluczowe

Larkin; dystopia; utopia; poezja; religia

Barańczak Stanisław. 2000. „Alba”. Tygodnik Powszechny („Kontrapunkt”).

Booth James. 1992. Philip Larkin. Writer. London: Harvester Wheatsheaf.

Cioran Emil. 1997. Mechanizm utopii. W Historia i utopia, 73. Warszawa: Wydawnictwo IBN.

Gordin Michael D., Helen Tilley, Gyan Prakash. 2010. Utopia and Dystopia Beyond Space and Time. W Utopia/Dystopia: Conditions of Historical Possibility, 1-2. New Jersey: Princeton University Press.

Jarniewicz Jerzy. 2001. Dlaczego Miłosz nie lubi Larkina? W W brzuchu wieloryba, 49-59. Poznań: Rebis.

Jarniewicz Jerzy. 2006. Larkin. Odsłuchiwanie wierszy. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Kleszcz Leszek. 1997. Filozofia i utopia. Platon, Biblia, Nietzsche. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kołakowski Leszek. 2006. Odwet sacrum w kulturze świeckiej. W Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, 244. Kraków: Znak.

Kołakowski Leszek. 2003. Obecność mitu. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Lolette Kuby. 1974. An Uncommon Poet for the Common Man. A Study of Philip Larkin’s Poetry. The Hague: Mouton.

Philip Larkin. 1991. 44 wiersze. Kraków: Wydawnictwo ARKA.

Miłosz Czesław. 2001. Prywatne obowiązki. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Motion Andrew. 1993. Philip Larkin. A Writer’s Life. London: Faber and Faber.

Niewiadowski Andrzej, Antoni Smuszkiewicz. 1990. Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej. Wydawnictwo Poznańskie.

Regan Stephen. 1997. Introduction. W Philip Larkin, 1-6. New York: St. Martin’s Press.

Swarbrick Andrew. 1995. Out of Reach. The Poetry of Philip Larkin. London: The Macmillan Press.

Whalen Terry. 1986. Philip Larkin and English Poetry. London: The Macmillan Press.

Pobierz

Opublikowane : 2014-06-02


Michalski, P. (2014). Dystopie Philipa Larkina. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), 177-192. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/210

Przemysław Michalski 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie  PolskaCopyright (c) 2019 Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)