Historia i doświadczanie w „Wiernej rzece” Stefana ŻeromskiegoAbstrakt

The analysis of Stefan Żeromski’s Faithful River focuses on the presentation of a historical event from a feminine perspective. We can see how the ongoing January Uprising changes the main character’s everyday reality and how it modifies the context of the social order and revealsits hidden rule sand limitations. At the same time, it creates situations that foster awareness and that lead to deeper questions of identity and place in the world. During this process of strengthening Salomea’s individuality experiences a growing pressure of the society and culture. The increasing conflict discloses hitherto transparent entanglements of gender and class. Her life is presented in the centre of historical events and is directly related to them. The boundaries of the public sphere and personal space become unclear, and what seemed to be most intimate turns out to be strongly influenced by History.

Źródło finansowania

gender, ciało, historia, doświadczenie, przemoc

Adamczyk Zdzisław. 1978. Wstęp. W Wierna rzeka, Żeromski Stefan, 52. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Bachtin Michał. 1975. Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Błoński Jan. 1960. "Dlaczego kocham... dlaczego szydzę... Salomea Brynicka". Życie Literackie 27.

Borkowska Grażyna. 2000. Feminizacja kultury: głębia i powierzchnia. Literatura kobieca w latach 1900−1945. W Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik, red. Borkowska Grażyna, Małgorzata Czermińska, Ursula Phillips, 87. Gdańsk: Słowo/ Obraz Terytoria.

Caillois Roger. 1995. Człowiek i sacrum. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

Dąbrowska Danuta. 2004. Udomowiony świat. O kobiecym doświadczaniu historii. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Domańska Ewa. 1994. "Historia feminizmu i feministyczna historia". Odra 7-8 : 27-28.

Eile Stanisław. 1975. "«Wierna rzeka» jako powieść historyczna". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 13.

Filipowicz Halina. 1995. "«Białe małżeństwo i «Wierna rzeka» (rekonesans feministyczny)". Teksty Drugie 3/4 : 252.

Gacek Władysław. 1936. Kobiety i miłość w twórczości St. Żeromskiego. Warszawa: Gebethner i Wolff.

Jakubowski Jan Zygmunt. 1967. Historia i współczesność (utwory Żeromskiego o roku 1863). Nowe spotkanie z Żeromskim. Studia − szkice − polemiki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Linkner Tadeusz. 2000. "W mitycznym nurcie «Wiernej rzeki»". Ruch Literacki 2 : 183.

Markiewicz Henryk. 1995. Rok 1863 w twórczości Żeromskiego. W Prace wybrane, t. 1. - O Prusie i Żeromskim. Kraków: Universitas.

Paczoska Ewa. 2004. Eros i Polska. W Dojrzewanie, dojrzałość, niedojrzałość. Od Bolesława Prusa do Olgi Tokarczuk, red. Paczoska Ewa. Warszawa: „Sic!”.

Prokesch Władysław. 1913. "Ostatnie powieści Stefana Żeromskiego. II «Wierna rzeka»". Nowa Reforma 23.

Schindler Norbert. 2002. Ludzie prości, ludzie niepokorni... Warszawa: Wiedza Powszechna.

Žižek Slavoj. 2010. Przemoc. Sześć spojrzeń z ukosa. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

Zacharz Sylwia. 2010. "Powstanie styczniowe w «Wiernej rzece» Stefana Żeromskiego". Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 23.

Żeromski Stefan. 1990. Wierna rzeka. Warszawa: Czytelnik.

Pobierz

Opublikowane : 2014-06-02


Czernow, M. (2014). Historia i doświadczanie w „Wiernej rzece” Stefana Żeromskiego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), 85-108. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/205

Michał Czernow 
Uniwersytet Warszawski  PolskaCopyright (c) 2019 Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)