„Europa zjednoczy się w rybie”. Uwagi o rzekach w twórczości Jurija AndruchowyczaAbstrakt

The article is an interpretation of the aquatic rhetoric in the works of a Ukrainian writer, Yurii Andrukhovych. The first part of the article is an analysis of the discursive project of European unification, a real integration between theWest and Central Europe, especially Ukraine. The rhetorical figures of that unification in the author’s texts are the rivers, the Danube in the first place. The second part of the article is a critical discussion of the obstacles that, in the perspective of the author, stand on the way to the unification in question: the condition of contemporary Ukraine and theWest’s attitude to the “worse” part of the continent.

Słowa kluczowe

Ukraina; Europa Środkowa; Zachód; zjednoczenie Europy; Dunaj; Dniestr

Andruchowycz, Jurij. Erz-herz-perc. Eseje, trans. Ola Hnatiuk et Przemysław Tomanek. Warszawa − Izabelin: Tyrsa, Świat Literacki, 1996.

Andruchowycz, Jurij. „Środkowo-wschodnie rewizje”, trans. Lidia Stefanowska. In Jurij Andruchowycz et Andrzej Stasiuk. Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2001.

Andruchowycz, Jurij. Perwersja, trans. Ola Hnatiuk et Renata Rusnak.Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2003.

Andruchowycz, Jurij. Dwanaście kręgów, trans. Katarzyna Kotyńska. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2005.

Andruchowycz, Jurij. Diabeł tkwi w serze, trans. Katarzyna Kotyńska et Ola Hnatiuk, Renata Rusnak. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2007.

Andruchowycz, Jurij. Leksykon miast intymnych. Swobodny podręcznik do geopoetyki i kosmopolityki, trans. Katarzyna Kotyńska. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne 2014.

Dainotto, Robert M. Place in Literature. Regions, Cultures, Communities. Ithaca – New York: Cornell University Press, 2000.

Fedyuk, Olena. „Stanislav Phenomenon. More on Ukrainian National Identity”, Kakanien Revisited, http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/OFedyuk1.pdf.

Gauss, Karl-Markus. Europejski alfabet, trans. Alicja Rosenau.Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2008.

Hrycak, Jarosław. „Historical Memory and Regional Identity among Galicia’s Ukrainians”. In Galicia: a Multicultured Land, ed. Christopher Hann, Paul Robert Magocsi. Toronto − Buffalo − London: University of Toronto Press, 2005.

Hrycak, Jarosław. Prorok we własnym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina (1856−1886), trans. Anna Korzeniowska-Bihun et Anna Wylegała. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010.

Magris, Claudio. Der habsburgische Mythos in der österreichischen Literatur, trans.Madeleine von Pásztory. Salzburg: Müller, 1966.

Pobierz

Opublikowane : 2015-06-01


Wierzejska, J. (2015). „Europa zjednoczy się w rybie”. Uwagi o rzekach w twórczości Jurija Andruchowycza. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), 533-550. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/200

Jagoda Wierzejska 
Uniwersytet Warszawski  PolskaCopyright (c) 2019 Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)