Metamorfozy Niemna w twórczości Adama MickiewiczaAbstrakt

The motif of the Niemen River has existed in Mickiewicz’s writings since the very beginning. It has a surprisingly large number of meanings: it happens to be a way, time, a frontier and home, a hellish river, waters of rebirth and death, a bridegroom.The symbols recur, their meanings get deeper and obtain various shades.

Słowa kluczowe

romantyzm; poezja; motyw; symbol; Adam Mickiewicz

Dante, Alighieri. Boska komedia, trans. Edward Porębowicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959.

Dąb-Kalinowska, Barbara. Ziemia − Piekło − Raj. Jak czytać obrazy religijne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

Kopaliński, Władysław. „Rzeka”. In idem, Słownik symboli. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1990.

Kostkiewiczowa, Teresa. „Tradycja sentymentalizmu w poezji epoki romantycznej (Zarys problemu)”. In Problemy polskiego romantyzmu, vol. 3, ed. Maria Żmigrodzka. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1981.

Maciejewski, Marian. Poetyka − gatunek − obraz.W kręgu poezji romantycznej. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1977.

Mickiewicz, Adam. Dzieła, vol. 1: Wiersze, ed. Czesław Zgorzelski. Warszawa: Czytelnik, 1993.

Mickiewicz, Adam. Dzieła, vol. 2: Poematy, ed. Władysław Floryan. Warszawa: Czytelnik, 1994.

Mickiewicz, Adam. Dzieła, vol. 4: Pan Tadeusz, ed. Zbigniew Jerzy Nowak. Warszawa: Czytelnik, 1995.

Rączka, Teresa. „Przez fale rozeznać myśl wód”. O romantycznych przedstawieniach rzeki w twórczości Adama Mickiewicza i Tarasa Szewczenki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.

Słowacki, Juliusz. Dzieła, ed. Julian Krzyżanowski, vol. 3: Poematy. Beniowski, ed. Jerzy Pelc. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1959.

Zwierzyński, Leszek. Wyobraźnia akwatyczna Mickiewicza. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998.

Pobierz

Opublikowane : 2015-06-01


Szargot, M. (2015). Metamorfozy Niemna w twórczości Adama Mickiewicza. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), 521-532. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/199

Maciej Szargot 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  PolskaCopyright (c) 2019 Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)